საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით ახორციელებს მოკლევადიან საგანმანათლებლო პროგრამებს სხვადასხვა დაინტერესებულ პირთათვის.

  1. ბუღალტერი
  2. რესტორნის მენეჯერი
  3. სასტუმროს მენეჯერი
  4. ინფორმაციული ტექნოლოგიები
  5. ფარმაცევტის თანაშემწე
  6. ექთნის თანაშემწე
  7. ოფის მენეჯერი
  8. აღმრზდელი-პედაგოგი
  9. ბანკის მოლარე ოპერატორი

მენიუ

სოც მედია