საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი" გაძლევთ შესაძლებლობას დაეუფლეთ ყველაზე პოპულარულ, ვეროპულ სპეციალობებს, რომლებიც მოგცემთ შანსს დასაქმდეთ, როგორც საქართველოში ასევე საზგვარგარეთ.
  თქვენ იძენთ შრომის ბაზრის შესაბამის მაღალი დონის განათლებას და გავცემთ სახელმწიფო დიპ
ლომს.

                            ჩვენი სადიპლომო ავტორიზებული პროგრამები

 1. ბუღალტერი
 2. რესტორნის მენეჯერი
 3. სასტუმროს მენეჯერი
 4. ღონისძიებათა მომწყობი
 5. ინფორმაციული ტექნოლოგი
 6. კორესპონდენტი
 7. პრაქტიკოსი ექთანი
 8. ფარმაცევტის თანაშემწე
 9. ექთნის თანაშემწე
 10. კბილის ტექნიკოსი
 11. მასაჟისტი
 12. ოფის მენეჯერი
 13. აღმრზდელი-პედაგოგი

მენიუ

სოც მედია