ოფისის მენეჯერი - დღევანდელ დღეს შრომით ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიაა. საზოგადოებრივი კოლეჯში "ელიტი"  წარმატებით ხორციელდება ერთწლიან სადიპლომო პროგრამა. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კომპონენტებით. პრაქტიკის ობიექტია: იმერეთის მშენებელთა ბიზნეს ასოციაცია http://www.bba.ge/
 
პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ სტუდენტს გადაეცემა ორენოვანი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი. სოც მედია