საზოგადოებრივ კოლეჯის "ელიტი" ორგანიზებით პროფესიული განათლების მსურველთათვის ღია კარის დღე გაიმართა. დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ კოლეჯის მულტიდისციპლინარულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, კოლეჯის ინფრასტრუქტურას და გასაუბრებოდნენ ელიტის პროფესიული განათლების მასწავლებლებს. 
აინტერესებული აპლიკანტები ასევე  შეხვდნენ პოტენციურ დამსაქმებლებს, საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტის პარტნიორ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, სადაც პოტენციური სტუდენტები სამომავლოდ გაივლიან პროგრამით გათვალისწინებულ მრავალთვიან პრაქტიკებს.
 სოც მედია