უახლოეს მომავალში გაცნობებთ თუ რა სპეციალობით იქნება ჩანაცვლებული ზევით ხსენებული სპეციალობა.
 ამ ეტაპზე ჩვენი სადიპლომო პროგრამებია : 
  
  1.ბუღალტერი
  2.რესტორნის მენეჯერი
  3.სასტუმროს მენეჯერი
  4.ღონისძიებათა მომწყობი
  5.ინფორმაციული ტექნოლოგი
  6.კორესპონდენტი
  7.პრაქტიკოსი ექთანი
  8.ფარმაცევტის თანაშემწე
  9.ექთნის თანაშემწე
  10.კბილის ტექნიკოსი 
  11.მასაჟისტი
  12.ოფის მენეჯერი
  13.აღმზრდელი-პედაგოგისოც მედია