2017 წლის 11 - 13 დეკემბერს .მარნეულის მე-8, მე-3 და .ქუთაისის 24-, მე-15, მე-40 და 34-ე საჯარო სკოლებში ჩატარდა ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამისფარგლებში გამარჯვებული, ინფორმაციული ტექნოლოგის და კორესპოდენტის პროგრამების პრეზენტაცია.

პროგრამების პრეზენტაცია გააკეთა კოლეჯის გენერალურმა დირექტორმა და პროექტის მენეჯერმა ქალბატონმა ნინო ბერძენიშვილმა. პრეზენტაცია მიმდინარეობდა კითხვა - პასუხის რეჟიმში. მოსწავლეები დაინტერესდნენ პროგრამებით და გამოთქვეს სურვილი პროგრამაში ჩართვის.

პროგრამა მიზნად ისახავს სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარებას და პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას.
სოც მედია