საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტში მოკლევადიან სასერთიფიკატო პროგრამებზე თეორიული სწავლება მიმდინარეობს . კოლეჯის მხრივ ორგანიზებულობა , ხოლო სტუდენტების მხრივ ყოველდღიური აქტივობა/დასწრება მეტყველებს პროგრამის საჭიროებასა და მაღალ ხარისხზე.    
  
  2017 წ 14 აგვისტოს თეორიული ნაწილი წარმატებით დაასრულა ექთნის თანაშემწის ჯგუფმა . სტუდენტები პრაქტიკულ ნაწილს გაივლიან " მულტიპროფილური ჰოსპიტალ-მედიქალ სითიში "  თითოეულ მათგანს ვუსურვებთ წარმატებებს!სოც მედია