შრომითი უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორთან

2018 წლის 13 თებერვალს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ელიტის" მიერ განხორციელებული სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში...

სტუდენტების შეხვედრა სახალხო დამცველის რეგიონალური ოფისის წარმომადგენლებთან

2018 წლის 2 თებერვალს საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტის მარნეულის წარმომადგენლობაში გაიმართა შეხვედრა კოლეჯის სტუდენტებსა და სახალხო დამცველის რეგიონალურ ოფისს შორის.

შრომითი უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქ.ქუთაისის 24-ე, მე-15-ე, 34-ე და მე-40 სკოლის მოსწავლეების შერჩევა

2017 წლის 18 - 19 დეკემბერს ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ჩატარდა გასაუბრება ქ.ქუთაისის 24-ე, მე-15-ე, 34-ე და მე-40 საჯარო სკოლის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეებთან.

შრომითი უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მე-3 და მე-8 სკოლის მოსწავლეების შერჩევა

2017 წლის 13 და 14 დეკემბერს ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ჩატარდა გასაუბრება ქ.მარნეულის 3-ე და მე-8 საჯარო სკოლის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეებთან.

სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების პროგრამების პრეზენტაცია

2017 წლის 11 - 13 დეკემბერს ქ.მარნეულის მე-8, მე-3 და ქ.ქუთაისის 24-ე, მე-15, მე-40 და 34-ე საჯარო სკოლებში ჩატარდა ,,სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გამარჯვებული, ინფორმაციული ტექნოლოგის და კორესპოდენტის პროგრამების პრეზენტაცია.

კოლეჯის კურსდამთავრებულებისთვის დიპლომების გადაცემის ღონისძიება

საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტში გაიმართა პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულებისთვის დიპლომების გადაცემის ღონისძიება.

სერტიფიკატების გადაცემის საზეიმო ღონისძიება

2017 წლის 13 დეკემბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტში გაიმართა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული/მომზდება გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის საზეიმო ღონისძიება.

ყველაზე განსხვავებული ექსკურსია ორბეთში!

კოლეჯი "ელიტის" სტუდენტები ორბეთში ყველაზე განსხვავებულ და არაორდინალურ ექსკურსიაზე იყვნენ.


 < 1 2 34 5 6 7 > 


სოც მედია