საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტში „პრაქტიკოსი ექთანის“ მოკლევადიანი
პროფესიული სახელმწიფო პროგრამა წარმატებით დაასრულა ათმა
ბენეფიციარმა, რომელთაგან რამდენიმე დღევანდელ დღეს უკვე დასაქმებულია.
პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკული სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა
მარნეულის სამედიცინო დაწესებულება ჯეო ჰოსპიტალსში.
12 იანვარს კოლეჯის დირექტორმა ქალბატონმა ნინო ბერძენიშვილმა საზეიმო
ვითარებაში კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა.
საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“ კურსდამთავრებულებს უსურვებს
წარმატებას!
სოც მედია