საზოგადოებრივ კოლეჯ ელიტის ბიზნესის, სოციალურ მეცნიერებათა, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ჯანდაცვის სკოლის კურსდამთავრებულები და სტუდენტები წარმატებით დაეუფლენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს, რამაც უმეტეს მათგანს საშუალება მისცა სპეციალობების მიხედვით დასაქმებისა. ისინი პრაქტიკულ საქმიანობას აგრძელებენ ქალაქის დაწესებულებებსა და კლინიკებში - შპს ქუთაისის N2 სამშობიარო სახლი, შპს ო. ჩხობაძის სახ. ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო რეაბილიტაციის ცენტრი, შპს ,,მულტიპროფილური ჰოსპიტალი-მედიქალ სითი’’, შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო, შპს აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული ცენტრი, სს ბალნეო სერვისი ქ. წყალტუბოს №6 სააბაზანო ცენტრი, ქ. ქუთაისის კლინიკური საავადმყოფო.
სულ დასაქმებულია სხვადასხვა პროფესიული სპეციალობის მქონე 29 მოქმედი სტუდენტი და 24 კურსდამთავრებული.სოც მედია