2016 წლის 03 დეკემბერს საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტის ბარნეულის წარმომადგენლობაში მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების პროგრამას კურსდამთავრებულთა სერტიფიკატების გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი გაიმართა. 
ცერემონიალს ესწრებოდნენ კოლეჯის ხელმძღვანელობა, პროგრამის განმახორციელებელი პედაგოგები, ადგილობრივი ხელისუპლებისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლები.სოც მედია