საზოგადოებრივ კოლეჯში „ელიტი“ სახელმწიფო, უფასო, მოკლევადიან პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების კურსდამთავრებულებისთვის სერტიფიკატების გადაცემა გაიმართა.

პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს ქონდათ უშუალო ურთიერთობა დამსაქმებლებთან, პროფესიული მომზადების პროცესში დამსაქმებლების ჩართულობით მაქსიმალურად იქნა  გათვალისწინებული დასაქმებულის მოთხოვნები.

კურსდამთავრებულებმა ასევე მიიღეს მონაწილეობა სხვადასხვა ქალაქში გამართულ დასაქმების ფორუმებზე, შეხვდნენ პოტენციურ დამსაქმებლებს, გაიარეს გასაუბრები.
სოც მედია