საზოგადოებრივ კოლეჯ „ელიტში“, როგორც ქ.ქუთაისში, ასევე ქ.მარნეულში აღმზრდელის მოდულურ პროგრამაზე მიღება გრძელდება.

 
გახდე ჩვენი სტუდენტი მარტივია, ჩვენ სადიპლომო ავტორიზირებულ პროგრამაზე მიღება ეროვნული გამოცდების გარეშე ხორციელდება, საკმარისია მხოლოდ შემდეგი საბუთების წარმოდგენა:
1. სააპლიკაციო ფორმა (ივსება ადგილზე);
2. პირადობის მოწმობის დამოწმებული ასლი;
3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ორიგინალი ან დამოწმებული);
 
ჩვენ ბედნიერ სტუდენტობას და წარმატებულ კარიერას გპირდებით!
 სოც მედია