საზოგადოებრივი  კოლეჯი  ელიტი  ერთ-ერთი  ყველაზე  წარმატებული საზოგადოებრივი კოლეჯია იმერეთის და არა მხოლოდ ამ რეგიონში. კოლეჯის გუნდი საგანმანათლებლო საქმიანობას ქუთაისში უკვე ათწლეულებია ეწევა. ეს დრო საკმარისზე მეტი აღმოჩნდა მათთვის, დიდი ნდობა და სიყვარული დაემსახურებინა საზოგადოებაში.

 

გამოცდილი გუნდი და უშუალო გარემო;
პოტენციური დამსაქმებლები ლექტორების როლში;
დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი;
პრაქტიკის ობიექტების სიმრავლე;
დამსაქმებლის მოთხოვნებზე მორგებული სასწავლო პროცესი;
ევროპული სტანდარტების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
მუდმივი სიახლეები სწავლა-სწავლების პროცესში;

 

ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ სპეციფიკის, რაც საზოგადოებრივ კოლეჯელიტს განსაკუთრებულობას სძენს.

 

მენიუ

სოც მედია