პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ადგილიკოლეჯის პარტნიორები

ქ. მარნეული

 

 

 ბაგა - ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. ()იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგაბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) ; 

2.ააიპ ბაგა-ბაღი ,,ბარბარე’’.

 

 ბუღალტრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება - „კულტურის ცენტრი“ 

2.მარნეულის საგანმანათლებლო რესურცენტრი

3. სსიპ ქ. მარნეულის N5 საჯარო სკოლა

4. სსიპ ქ. მარნეულის N6 საჯარო სკოლა

5.ი/მ ეკატერინე ბადაგიანი

6. შპს ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი’’

 

 ოფისის მენეჯერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება - „კულტურის ცენტრი“ 

 

კბილის ტექნიკოსის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1.ი/მ ხათუნა იოვაშვილი

 

პრაქტიკოსი ექთნის და ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1. შპს "ჯეო ჰოსპიტალი

2. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ფერიცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების ცენტრი

 

 

ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1. შპს "ქარვან"                                                       

2. ი/ ფატმა გულიევა                                   

3. ი/მ სამირა ისმაილოვა                             

4. შპს აფთიაქი ,,კრწანისი’’

5. ი/მ ანვერ ალიევი

6.  ი/მ ზაქირ მურსაკულოვი

7. ი/მ აფლატუნ ვალიევი

8. შპს ,,OMRAN’

 მასაჟისტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1.შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"

 

 ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა :

1. ი/  ედუარდ ტუნიანი

2. სსიპ ქ. მარნეულის N6 საჯარო სკოლა

3. ,,კომპიუტერული ტექნიკის სერვის-ცენტრი’’

 

 

                

 

 

 

 

 

 

მენიუ

სოც მედია