საგანმანათლებლო სივრცეში, საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“ - ს მარნეულის წარმომადგენლობა დაფუძნდა 2016 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯი საქმიანობის საწყის ეტაპზე იმყოფება, მას აქვს ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურული, საგანმანათლებლო და ადამიანური რესურსი, რათა ტრადიციული და თანამედროვე მიდგომებით აღზარდოს კონკრეტული დარგის პროფესიონალები.
სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“–ს მთავარი ორიენტირი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში - მაქსიმალურად უზრუნველვყოთ ჩვენი პროფესიული სტუდენტების საგანმანათლებლო, კულტურული და პროფესიული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.

კოლეჯის მამოძრავებელ გუნდს უკვე აქვს მკვეთრად გამოკვეთილი ხედვა და ამბიცია – თუ სად დაიკავებს კოლეჯი თავის ნიშას ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში.
საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტი ქვემო ქართლის რეგიონში წარმოადგენს უმოკლეს დროში პროფესიის დაუფლების და დასაქმების ადგილს. ბაგა - ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. ()იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგაბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) ; 

2.ააიპ ბაგა-ბაღი ,,ბარბარე’’. 

 ბუღალტრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება - „კულტურის ცენტრი“ 

2.მარნეულის საგანმანათლებლო რესურცენტრი

3. სსიპ ქ. მარნეულის N5 საჯარო სკოლა

4. სსიპ ქ. მარნეულის N6 საჯარო სკოლა

5.ი/მ ეკატერინე ბადაგიანი

6. შპს ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი’’ 

 ოფისის მენეჯერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება - „კულტურის ცენტრი“  

კბილის ტექნიკოსის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1.ი/მ ხათუნა იოვაშვილი 

პრაქტიკოსი ექთნის და ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1. შპს "ჯეო ჰოსპიტალი

2. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ფერიცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების ცენტრი  

ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1. შპს "ქარვან"                                                       

2. / ფატმა გულიევა                                   

3. ი/მ სამირა ისმაილოვა                             

4. შპს აფთიაქი ,,კრწანისი’’

5. ი/მ ანვერ ალიევი

6.  ი/მ ზაქირ მურსაკულოვი

7. ი/მ აფლატუნ ვალიევი

8. შპს ,,OMRAN’

 მასაჟისტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

1.შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი" 

 

 ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა :

1. ი/  ედუარდ ტუნიანი

2. სსიპ ქ. მარნეულის N6 საჯარო სკოლა

3. ,,კომპიუტერული ტექნიკის სერვის-ცენტრი’’

 

მენიუ

სოც მედია