საგანმანათლებლო სივრცეში, საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“ - ს მარნეულის წარმომადგენლობა დაფუძნდა 2016 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯი საქმიანობის საწყის ეტაპზე იმყოფება, მას აქვს ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურული, საგანმანათლებლო და ადამიანური რესურსი, რათა ტრადიციული და თანამედროვე მიდგომებით აღზარდოს კონკრეტული დარგის პროფესიონალები.
სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“–ს მთავარი ორიენტირი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში - მაქსიმალურად უზრუნველვყოთ ჩვენი პროფესიული სტუდენტების საგანმანათლებლო, კულტურული და პროფესიული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.

კოლეჯის მამოძრავებელ გუნდს უკვე აქვს მკვეთრად გამოკვეთილი ხედვა და ამბიცია – თუ სად დაიკავებს კოლეჯი თავის ნიშას ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში.
საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტი ქვემო ქართლის რეგიონში წარმოადგენს უმოკლეს დროში პროფესიის დაუფლების და დასაქმების ადგილს. 1. ბაგა - ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:
   
ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება                    (სკოლამდელიაღზრდის ცენტრი) მარნეულის ბაგა - ბაღების გაერთიანება
    საქართველო, ქ.მარნეული, რუსთაველის ქ N 73

2. ბუღალტერი და ოფისის მენეჯერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
   ა) სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეომა                   გაერთიანება - "კულტურის ცენტრი " 
    ქ.მარნეული, რუსთაველის ქ 108
   ბ) მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
    ქ.მარნეული, რუსთაველის N 69
   გ) სსიპ ქ. მარნეულის N 5 საჯარო სკოლა
     საქართველო, ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. 52
   დ) სსიპ 1. მარნეულის N6 საჯარო სკოლა
     საქართველო, ქ. მარნეული, მუსხელიშვილის ქ.N1     

3. კბილის ტექნიკოსის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
   
ა) ი/მ ხათუნა იოვაშვილი
     საქართველო, ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. 81

4. პრაქტიკოსი ექთნის და ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
   ა) შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
      მარნეულის რაიონი, მარნეული, სამხედრო ქალაქის მიმდებარე ტერიტორია
   ბ) ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ფერიცვალების დედათა მონასტერთან არსებული                              "მოწყალების ცენტრი"

5. ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
   ა) შპს "ქარვან"
     საქართველო, ქ.მარნეული, ქუჩა ნარიმანოვი, N1
   ბ) ი/მ ფატმა გულიევა ,
     საქართველო, ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ.N14
   გ) ი/მ სამირა ისმაილოვა
     საქართველო, ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ.N81ა, ბ.2
   დ) შპს აფთიაქი "კრწანისი" 
     საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონი ვ.გორგასალის ქ N39
   ე) ი/მ ანვერ ალიევი 
      საქართველო ქ.მარნეული, ასლამოვის ქ. N23
   ვ) ი/მ ზაქირ მურსაკულოვი 
      საქართველო, ქ.მარნეული, ჯავახიშვილის ქ. N11
   ზ) ი/მ აფლატუნ ვალიევი
      საქართველო, ქ.მარნეული, აღმაშენებლის ქუჩა 1
   თ) შპს "OMRAN"
      საქართველო, ქ.მარნეული, აღმაშენებლის ქ. 1

6. მასაჟისტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
   ა) შპს "ჯამრთელობის ცენტრი"
      საქართველო, ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N14 ბ 

7. ინფორმაციული ტექნოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა 
   ა) ი/მ ედუარდ ტუნიანი
     საქართველო, ქ.მარნეული, გამსახურდიას 2
   ბ) სსიპ ქ.მარნეულის N6 საჯარო სკოლა
    საქართველო, ქ.მარნეული, მუსხელიშვილის ქ N1

8. ბანკის მოლარე ოპერატორის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
  ა) სს "ტერა ბანკი" 

მენიუ

სოც მედია