საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტის“ მისიაა


საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტის“ მისიაა პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებით უზრუნველყოს პროფესიულ   სტუდენტთა   საგანმანათლებლო,   კულტურული   და   პროფესიული მოთხოვნილების დაკმაყოფილება

 

 

მენიუ

სოც მედია