საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტის“ მისიაა


საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტის“ მისიააპროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებით უზრუნველყოსპროფესიულ   სტუდენტთა   საგანმანათლებლო,   კულტურული   და   პროფესიულიმოთხოვნილების დაკმაყოფილება

 

 

მენიუ

სოც მედია