სვეტლანა თოდრია

სვეტლანა თოდრია

 • რუსული ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 20/05/1959
 • svetatodria@gmail.com

განათლება:  1983 – 1989 წწ. თბილისის სახელმწ

სოფიო გამყრელიძე

სოფიო გამყრელიძე

სილოვან ჩინჩალაძე

სილოვან ჩინჩალაძე

 • ოფისის მენეჯერის - საწარმოო პრაქტიკის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 22/08/1948
 • silovan@mail.ru

განათლება:  1983 – 1989 წწ. თბილისის სახელმ

მერაბ კვიცარიძე

მერაბ კვიცარიძე

 • საწარმოო პრაქტიკა საექთნო საქმის ნაწილი 1, 2, 3 პრაქტიკის ინსტრუქტორი
 • dadumed@mail.ru

ჯილდო:  • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი

თეონა გრძელიძე

თეონა გრძელიძე

 • ფარმაკოგნოზიის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 08/11/1990

განათლება:  2007 – 2011 წწ. აკ. წერეთლის სა

თეა რევიშვილი

თეა რევიშვილი

 • სამასაჟო კაბინეტის ორგანიზების, მასაჟის სხვადასხვა ფორმების, სამედიცინო რეაბილიტაციის პროფესიული განათლების მასწავლებელი • მასაჟის სხვადასხვა ფორმის გამოყენება - საწარმოო პრაქტიკის ინსტრუქტორი
 • 20/02/1980

განათლება:  1995- 1998წწ. სამედიცინო სასწავლებლის

თამარ კილაძე

თამარ კილაძე

 • • წამალთა დამზადების სამრეწველო ტექნოლოგიების, სოციალური ფარმაციის პროფესიული განათლების მასწავლებელი • ფარმაცევტის ასისტირების - საწარმოო პრაქტიკის ინსტრუქტორი
 • 27/07/1962
 • tamarkiladze@gmail.com

განათლება:  1980 – 1985 წ.წ. - თბილისის სახ

თამარ გრძელიძე

თამარ გრძელიძე

 • სამედიცინო ბიოლოგიის, ზოგადი ბიოლოგიის - შესავალი კურსის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 23/09/1985

განათლება:  2002 – 2006 წწ. - ქუთაისის აკაკ

სოფიო ხელაია

სოფიო ხელაია

 • ინგლისური ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 03/08/1970

განათლება:  1996 – 2000 წწ. ქუთაისის აკაკი

სოფიო ჩუბინიძე

სოფიო ჩუბინიძე

 • ქართული ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 24/05/1978
 • sofiko-mas@mail.ru

განათლება:  • 1995 – 1999 წწ. ქუთაისის

თინათინ ფერაძე

თინათინ ფერაძე

 • ინფორმატიკის მასწავლებელი

განათლება: 1991 -1996  წ.წ.-ში ვსწავლობდი  ქ.

ქეთევან რეხვიაშვილი

ქეთევან რეხვიაშვილი

 • ფრანგული ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 03/05/1967
 • qetirekhviashvili@yahoo.com

განათლება  • 1984 წელს დავამთავრე ქ. ქუთაისი

ნინო მოსეშვილი

ნინო მოსეშვილი

 • ლიდერობა და ურთიერთობის ფსიქოლოგიის, ინტერპერსონალური კომუნიკაციის პროფესიული ეთიკა და ეტიკეტის, საქმიანი ურთიერთობების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 27/07/1963
 • Moseshvili1990@mail.ru

განათლება:  2007 – 2011წ.წ. ქ. ქუთაისის სასწ

ნინო გაბადაძე

ნინო გაბადაძე

 • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო კომპიუტერული პროგრამების, საოფისე კომპიუტერული პროგრამების, ოპერაციული სისტემების საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 05/12/1979

განათლება: 1997-2002 წ.წ. ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ

ნატო ჩხაიძე

ნატო ჩხაიძე

 • გერიატრია და პალიატიური მზრუნველობის, სხვადასხვა დაავადებების მქონე პაციენტთა მოვლის, ავადმყოფის მოვლის პრაქტიკოსი ექთნის მოვალეობების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 13/12/1973
 • Chkhaidze-nata@mail.ru

განათლება: 1992-1998 წ.წ._ში       თბილ

ნინო დარახველიძე

ნინო დარახველიძე

 • მოუხსნელი პროთეზების დამზადება სხვადასხვა მასალებით, კბილის სატექნიკო ლაბორატორიის დაგეგმარებისა და აღჭურვილობის, ხიდისებური პროთეზების დამზადების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 09/05/1971

განათლება:  ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ქ

მზია მამარდაშვილი

მზია მამარდაშვილი

 • ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელმცოდნეობის, ფარმაცევტული ქიმიის, ფარმაკოლოგიის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 22/07/1957

განათლება:  1964 – 1974 წწ. ქ. ქუთაისის N12

მარიამ მდივანი

მარიამ მდივანი

 • ლათინური ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 20/04/1968
 • mariam.mdivani@mail.ru

განათლება:  1990 – 1996 წწ. თბილისის სახელმწ

მანანა იმნაძე

მანანა იმნაძე

 

მაგდანა ნიკოლაძე

მაგდანა ნიკოლაძე

----------------------

ლელა ჩაპლიგინა

ლელა ჩაპლიგინა

 • თერაპიის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 5/04/1963
 • 17/06/1970

განათლება:  1990 – 1995წწ.  - რუსეთი, ქ

ლილი ცხელაშვილი

ლილი ცხელაშვილი

 • ანატომია და ფიზიოლოგია თანამედროვე სამყაროში, ანატომია და ფიზიოლოგიის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 15/06/1954

განათლება: 1970 – 1978 - თბილისის სახელმწიფო სამ

კონსტანტინე ჭარხალაშვილი

კონსტანტინე ჭარხალაშვილი

 • ღონისძიებათა ორგანიზების საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი • სტუდენტური აქტივობები - სასწავლო პრაქტიკის, ღონისძიებათა ორგანიზების - საწარმოო პრაქტიკის ინსტრუქტორი
 • 08/02/1952
 • imerturi@yahoo.com

განათლება: 1968 -1972  წ.წ. - ქუთაისის აკ. წერეთლ

ია გაბუნია

ია გაბუნია

 • საწარმოო პრაქტიკა - საექთნო საქმის ნაწილი 1, 2, 3 პრაქტიკის ინსტრუქტორი
 • 29/03/1969
 • gabunia.ia00@mail.ru

განათლება:  1985 – 1987 კურსკი სამედიცინო სა

ირემია გრძელიძე

ირემია გრძელიძე

 • საბუღალტრო აღრიცხვის შესავალი კურსის, საგადასახადო სისტემების – შესავალი კურსის, გაყიდვებისა და საბუღალტრო ოპერაციათა საფუძვლების, ბიზნეს გეგმის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • eremogrdzelidze@gmail.com
 • m.karkashadze@yahoo.com

განათლება: 2010 2012წწშიაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივე

გიორგი ქართველიშვილი

გიორგი ქართველიშვილი

 • სამკურნალო ფიზკულტურის პროფესიული განათლების მასწავლებელი სამკურნალო ფიზკულტურა სასწავლო პრაქტიკის ინსტრუქტორი
 • 15/01/1983
 • qartvela8@gmail.com

განათლება: ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, სისხლის

დარეჯან ზოსიაშვილი

დარეჯან ზოსიაშვილი

 • საარქივო საქმის, საოფისე საქმიანობის, საქმისწარმოების და დოკუმენტბრუნვის, საქმისწარმოების და საოფისე ორგტექნიკის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 15/02/1954
 • darejani54@mail.ru

განათლება:  • ქ. თბილისის მანქანაზე წერისა და

დალი შონვაძე

დალი შონვაძე

 • ბიოეთიკის და პროფესიული საქმიანობის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 26/06/1987

განათლება:  2004-2010 წ.წ - ქ.ქუთაისის სამედიცინო

ალექსანდრე კავთელაძე

ალექსანდრე კავთელაძე

____________________________ _________________________

ანა დოლიძე

ანა დოლიძე

 • კბილის და კბილთმწკრივების მორფოლოგიის, საღეჭი აპარატის თანდაყოლილი და შეძენილი დეფექტებს და დეფორმაციების, პირის ღრუს ანატომია და ფიზიოლოგიის, მოდელი, თანდაყოლილი და შეძენილი დეფექტების ცვილით მოდდელირების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
 • 05/06/1990
 • aanniieettaa@mail.ru

2007 წელს დავამთავრე ქუთაისის 23-ე საჯარო სკოლა. 2008მენიუ

სოც მედია