ირემია გრძელიძე

  • საბუღალტრო აღრიცხვის შესავალი კურსის, საგადასახადო სისტემების – შესავალი კურსის, გაყიდვებისა და საბუღალტრო ოპერაციათა საფუძვლების, ბიზნეს გეგმის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • eremogrdzelidze@gmail.com
  • m.karkashadze@yahoo.com

განათლება:

2010 - 2012 ..-ში  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირები სპეციალობით;

2006– 2010 წ.წ._ში  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის მართვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საბუღალტრო და საგადასახადო საქმეების სპეციალობით;
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

სამუშაო გამოცდილება:

05/2014-დან დღემდე სს ლიბერთი ბანკი - ბაღდათის ლიბერთი ექსპრესის კონტროლიორი

06/2013-04/2014 სს ლიბერთი ბანკი - მოლარე-ოპერატორი (ბაღდათის ფილიალი)

2008/05-2008/09 შპს“ მესიჯი“ გაზეთი  „სპორტის სამყარო“- ოპერატორი 
ირემია  გრძელიძე