დალი შონვაძე

  • ბიოეთიკის და პროფესიული საქმიანობის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 26/06/1987

განათლება: 

2004-2010 წ.წ - ქ.ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა - „სამკურნალო საქმე“ (ზოგადი მედიცინა), დიპლომირებული მედიკოსის კვალიფიკაცია. 

2011-2014 წ.წ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტურანტი, სპეციალობა „პედიატრია“. 

პროფესიული განვითარება: 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება შესაბამისი სერტიფიკატებით: 

2008 წ. - სტუდენტთა სამეცნიერო პრაქტიკული I კონფერენცია (ქ. ქუთაისი) - გამარჯვებული; 

2008 წ. - თსუ_ს სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - მომხსენებელი;

2009 წ. - სტუდენტთა სამეცნიერო პროფესიული II კონფერენცია (ქ. ქუთაისი) - გამარჯვებული; 

2009 წ. - თსუ_ს სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - მომხსენებელი;

2010 წ. - სტუდენტთა სამეცნიერო პრაქტიკული III კონფერენცია (ქ. ქუთაისი - წყალტუბო) - მომხსენებელი; 

გიორგი არველაძის სახელობის სტიპენდიანტი; 

2010 წ. - სამეცნიერო - პროფესიული კონფერენცია, „ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა III” (თბილისი);

2010 წ. -  Tbilisi State Medical University, Scienific Medicals XLIV p 63-65;

2012  - Georgia Med. News #4 p.17-19; 

2014 წ. - სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, „ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა“ ( თბილისი);

2014 წ. - Georgia Med. News #5 p.79-82.

 

დალი შონვაძე