სილოვან ჩინჩალაძე

  • ოფისის მენეჯერის - საწარმოო პრაქტიკის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 22/08/1948
  • silovan@mail.ru
განათლება: 
1983 – 1989 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი
პროფესიული გამოცდილება: 
1989 – 1990 წწ. ინტერნატურა ქუთაიის N1 საავადმყოფო 
1990 – 1992 წწ. ლანჩხუთი, სასწრაფო დახმარების განყოფილების გამგე, ექიმი უროლოგი 
1992 წლიდან  N1 პოლიკლინიკა, ექიმი - უროლოგი
1997 წლის ამავე პოლიკლინიკის მთავარი ექიმი
2006 წლიდან ამავე პოლიკლინიკის ბაზაზე დაარსებული საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრის დირექტორი. 
ჯილდო: 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტო“ - წლის წარმატებული მენეჯერი 2012 წელი 
განათლება: 
1967 – 1972 წწ. - ქ. ქუთაისის: ალ. წულუკიძის სახ.პედაგოგიური ინსტიტუტი მათემატიკის ფაკულტეტი
1972 – 1974 წ. - ქ. ქუთაისი პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, კვების მრეწველობის ინჟინერ ტექნოლოგი 
1991 – 1993 წწ. - ქ. კიევის (უკრაინა) კვების მრეწველობის ინსტიტუტის ასპირანტურა - ეკონომიკისა და მართვის ორგანიზაცია 
პროფესიული გამოცდილება: 
1966 – 1993წწ. - ქ. ქუთაისი  - საკონდიტრო ფაბრიკა - სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ( მუშა - დირექტორი);
1993 – 1998 წწ. - ქ. ქუთაისი დასავლეთ საქართველოს დასაქმების რეგიონალური ერთიანი სახელმწიფო ფონდი - დირექტორი;
1998 – 2002 წწ. ქ. ქუთაისი - საქართველოს დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის იმერეთის სამხარეო სამმართველო - უფროსი; 
2002 – 2005 წწ. ქ. ქუთაისი - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციის იმერეთის ფილიალი - დირექტორი;
2005 წ - ქ. ქუთაისი - საქართველო - რ.კ. „იმერეთის დამსაქმებელთა ასოციაცია“ - დირექტორი; 
2006 წ. - დღემდე - ქ. ქუთაისი - საქართველო შპს „კონსულტანტ-პროფესიონალი“ - დირექტორი; 
2006 წ. - დღემდე - ქ. ქუთაისი - საქართველო - „პროფესიულ მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი“ - დირექტორი; 
2011 წ. - დღემდე - ქ. ქუთაისი - საქართველო - აიპ „იმერეთის მშენებელთა ბიზნეს ასოციაცია“ - დირექტორი.
ჩატარებული ტრენინგები: 
2005 წ. 1-6 მარტი - თბილისი - ტრენინგისა და კონსულტაციების ცენტრი (CTC)  - „ოფისის მართვა“; 
2006 წ. 3-6 აპრილი - თბილისი - ტრნინგისა და კონსულტაციების ცენტრი (CTC)  - „საქმისწარმოება/ოფისის მართვა“; 
 
გამოცდილება ბიზნეს მომსახურების პროგრამებში: 
2006 წლიდან დღემდე - ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურების პროგრამა საქართველოში (BAS) - აკრედიტირებული კონსულტანტი; 
2010 – 2011 წწ. - გერმანია - „მეკლენბურგ ვორპრომერნის ეკონომიკური საგანმანათლებლო სატრეინინგო დაწესებულება“ - პროექტი „ქართველი მიგრანტების ინტეგრაცია საქართველოს შრომის ბაზარზე“ - კოორდინატორი იმერეთის რეგიონში. 
 

სილოვან  ჩინჩალაძე