მერაბ კვიცარიძე

  • საწარმოო პრაქტიკა საექთნო საქმის ნაწილი 1, 2, 3 პრაქტიკის ინსტრუქტორი
  • dadumed@mail.ru
ჯილდო: 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტო“ - წლის წარმატებული მენეჯერი 2012 წელი 
ზურაბ გორგილაძის სახელობის პრემია - 2009 წ
ქუთაისის საპატიო მოქალაქე - 2014 წ 
ტრეინინგები: 
“INTRODUCTORY MANAGEMENT SEMINAR” June 14-24, 1996, Kobuleti;  
“TRAINING OF TRAINERS” March 2-8, 1997, Tabachmela; 
“CONTINUOS QUALITY IMPROVEMENT” WORKSHOP March 9-15, 1997, Tabachmela;
“Esential Problema of Primary Health Care Management and Organization,” Jule 19-25, 2000 Kutaisi;
“Prostate Diseases and Urolithiasis” 2-3 September, 2000;
„პრივატიზაცია და მეწარმეობა ჯანდაცვის სისტემაში: საკანონმდებლო, თიკური და ეკონომიკური პრობლემები“ მაისი. 2001 წ
“MODERN METHODES OF CANCER EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH AND MEDICAL STATISICS” Kutaisi, 26-27 Juli 2001; 
“Prostate Cancer, BPH and Neuro-Urology” in Tbilisi, Georgia 8-9 June, 2002;
„პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერთა ტრენინგი“ 3-10 ივლისი, 2003 წ;
“UNDERSTANDING CENDER VIOLENCE” Georgia 2003;
„თერაპიის ქირურგიული, გინეკოლოგიური, პედიატრიული სეფსისის და სეპტიური შოკის მიმდინარეობის თავისებურებანი და მათი მართვა“ 20-25 დეკემბერი, 2005 წ;
„კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა“ 23-30 ივლისი, 2005 წ;
„დიაბეტური ნეფროპატია“ ქობულეთი 2005 წ;
„გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომისა და ყაზბობის ფაქტებზე დამყარებული მკურნალობა“ 2005 წ
„მუცლის ღრუს ორგანოთა ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა“ თბილისი 2006 წ;
„სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება ფართოთ გავრცელებული ენდოკრინული პათოლოგიები“ 12-14 მაისი, 2006 წ;
„ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები“, „ჯანდაცვის მომსახურების მართვა“ 2006 წ;
„რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ოჯახის ექიმის პრაქტიკაში“ 20-21 ოქტომბერი, 2006 წ;
“Healthcare Services Management Course” 2006; 
“PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS UNDER INTERNATIONAL AND DOMESTIC LEGISLATION” 2006;
“Management and Marketing” 20.08.2007 – 25.08.2007 Drezden; 
„ღვიძლის ბიოქიმიური ტესტების კლინიკური ინტერპრეტაცია“ 2007 წელი;
“Training for internal Supportive Supervision/Continuous”, “Georgia Health Servise Management Training Programme”, “Georgian Ministry of Labor, Health and Social Affairs” 2008; 
“Quality improvement team” June 20-22, 2008 Batumi;
“Grunlagen der EU Richtlinien und der Anforderungen  narch ISO 9001 und Eu 15224 im medicinishen Bereich” In Georgian 15-16 Juli 2013;
“Georgian-American Medical & Public Health Association (GAMPHA)” – 21-22 June 2013;
„ეფექტური გაყიდვები“ 8-9 მარტი, თბილისი -2014 წ; 
“Georgian American and Public Health Association” (GAMPHA) Tbilisi, Georgia 13-14 June 2014. 

მერაბ  კვიცარიძე