თეონა გრძელიძე

  • ფარმაკოგნოზიის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 08/11/1990
განათლება: 
2007 – 2011 წწ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის ფაკულტეტის სპეციალობა, ფარმაცია - ბაკალავრი; 
2011 – 2013 წწ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის ფაკულტეტის სპეციალობა, ფარმაცია - მაგისტრი. 
პრაქტიკა: 
01.07.2010 – 30.12.2010  შპს „ალიანსი“ სააფთიაქო ქსელი სასწავლო პრაქტიკა
სამუშაო გამოცდილება: 
05.05.2014 – 05.10.2014  ავერსი გეოფარმი, პარაფარმაციის კონსულტანტი

თეონა  გრძელიძე