სოფიო ხელაია

  • ინგლისური ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 03/08/1970
განათლება: 
1996 – 2000 წწ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგი;
2000 – 2002 წწ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპული ენების ფაკულტეტი, (ინგლისური ენა) ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 
სამუშაო გამოცდილება:
2003 – 2005 წწ. უცხო ენათა ცენტრი „ამერიკული სახლი“_ის მასწავლებელი; 
2003 – 2005 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის დეპარტამენტი - ლექტორი; 
2012 – 2014 წწ. საზოგადოებრივი კოლეჯი „ეტალონი“ - ინგლისური ენის პედაგოგი. 

სოფიო  ხელაია