ქეთევან რეხვიაშვილი

  • ფრანგული ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 03/05/1967
  • qetirekhviashvili@yahoo.com
განათლება 
1984 წელს დავამთავრე ქ. ქუთაისის მ. ორხელაშვილი სახ. N12 საშუალო სკოლა;
1986-1991წ.წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპული ენებისა და ლატერატურის ფაკულტეტი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობი;
1998-2002 წ.წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასპირანტურა ფრანგული ენის სპეციალობით; 
2002-2009წ.წ_ში თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტურანტურა, სპეციალობით - რომანული ფილოლოგია;
18.12.2010  წელს ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხი ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო . 
სამუშაო გამოცდილება: 
1991 – 1993 წწ. ქ. ქუთაისის N10 სპორტული ლიცეუმი, ფრანგული ენის მასწავლებელი;
1994 – 1996 წწ. საფრანგეთის საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია „პირველადი დახმარება“ (P.U). თარჯიმანი;
1996 წლიდან დღემდე - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრანგული ენის მასწავლებელი;
2010 წლიდან - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი;
2012 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
2004წ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი. ფრანგული ენის მასწავლებელი.
სხვა აქტივობები: 
2006-2014 წ.წ - პროექტის „ფრანკოფონიის დღეები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ და ფრანგული ენის რეგიონული კონკურსის “ j'aime le français“ ერთ-ერთი ორგანიზატორი;
ფრანკოფონიის დღეებისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ შრომების კრებული რედკოლეგიის წევრი. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012; 
სამეცნიერო კონფერენციის „ფრანგული ენის მერიდიანები“ მასალების რედკოლეგიის წევრი. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010;
სტუდენტთა საკურსო და სამეცნიერო თემების ხელმძღვანელი;
27.12.2013 – 04.01.2014 – www.bonjourdefrane.com პროექტის abécédaire პრეზენტაცია -განხილვა  საფრანგეთის ქალაქ ნიცის ენათა სკოლაში “AZURLINGUA” ;
სტუდენტთა სამეცნიერო თემების ხელმძღვანელობა; ფრანგულენოვანი სკოლების მოსწავლეთათვის ენის შემსწავლელი უფასო კურსები.

ქეთევან რეხვიაშვილი