ნინო გაბადაძე

  • საინფორმაციო და საკომუნიკაციო კომპიუტერული პროგრამების, საოფისე კომპიუტერული პროგრამების, ოპერაციული სისტემების საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 05/12/1979
განათლება:
1997-2002 წ.წ. ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ფიზიკა, ინფორმატიკა, კომპიუტერული ტექნიკა. 
სერტიფიკატი: 
2003 წ. არასამათავრობო ორგანიზაცია  „აირექსი“ - კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები
2005 წ. დასაქმებისა და გადამზადების ცენტრი - ოფისის მენეჯერის შემსწავლელი კურსები. 
 
სამუშაო გამოცდილება: 
2002- 2009წწ. თვითდასაქმებული პედაგოგი
2008 წ. საქართველოს ბანკი - პრომოუტერი

ნინო  გაბადაძე