ნატო ჩხაიძე

  • გერიატრია და პალიატიური მზრუნველობის, სხვადასხვა დაავადებების მქონე პაციენტთა მოვლის, ავადმყოფის მოვლის პრაქტიკოსი ექთნის მოვალეობების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 13/12/1973
  • Chkhaidze-nata@mail.ru
განათლება:
1992-1998 წ.წ._ში       თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ექიმი, სამკურნალო - დიპლომირებული სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 
2002-2005 წ.წ შპს სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი - უბნის ექიმი; 
2005-2011 წ.წ-ში შპს წყალტუბოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03 - მორიგე ექიმი;
2006- 2010 წ.წ _ში  შპს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა წყალტუბოს პოლიკლინკა - უბნის ექიმი;
2010 – 2012 ზაზა ფანასკერტელი სახელობის სამედიცინო კლეჯი - პედაგოგი;
2011-2014 წ.წ _ში     სს ჩემი ოჯახის კლინიკა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03 წყალტუბოს ფილიალი - მორიგე ექიმი;
2011 წლიდან დღემდე - შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო - მიმღები ექიმი.
ტრენინგები, სხვა მიღწევები:
2011წ - რეფერალური დახმარების ცენტრი - პრე ჰოსპიტალური გადაუდებელი დახმარება;
2009წ- მომავლის თანამედროვე ხედვა, მართვის ლიდერობის და გუნდის ჩამოყალიბების მიზანი; 
2008წ - ექიმთა გადამზადების ცენტრი - ოჯახის ექიმისა და ზოგადი პრაქტიკის ექიმების გადამზადების სასწავლო კურსი;
2007წ- პირველადი ჯანდაცვა - საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის ინეგრაცია ტუბერკულიოზის კონტროლის სისტემაში;
2007 წ - ქალთა ჯანმრთელობის პროგრამა - კონსულტირება კონტაცეფციის მეთოდები;
2006წ- თბილისის ექიმთა სახელოვნების ინსტიტუტი - შინაგანი მედიცინა.
 

ნატო  ჩხაიძე