მზია მამარდაშვილი

  • ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელმცოდნეობის, ფარმაცევტული ქიმიის, ფარმაკოლოგიის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 22/07/1957
განათლება: 
1964 – 1974 წწ. ქ. ქუთაისის N12 საშუალო სკოლა
1977 – 1982 წწ.  ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ფარმაცევტული ფაკულტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
1982 წლის 2 აგვისტოდან 1990 წლის 22 ოქტომბრამდე ქუთაისის სარაიონთაშორისო საკონტროლო ანალიზური ლაბორატორიის პროვიზორ-ანალიტიკოსი; 
1990 წლის 22 ოქტომბრიდან 2002 წ. 3 იანვრამდე - ქუთაისის სარაიონთაშორისო საკონტროლო ანალიზური ლაბორატორიის გამგის მოადგილე; 
2002 წ. 3 იანვრიდან დღემდე შპს „წამლის ხარისხის კონტროლის ცენტრი - ქუთაისი 2010“ ქიმიკოს ანალიტიკოსი; 
შეთავსებით მიმყავს სალექციო და პრაქტიკული კურსები ფარმაცევტული ქიმიის „ქუთაისის სამედიცინო სკოლა“ ფარმაცევტულ ფაკულტეტზე და ფარმაცევტული ქიმიის პრაქტიკული კურსები წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

მზია  მამარდაშვილი