კონსტანტინე ჭარხალაშვილი

  • ღონისძიებათა ორგანიზების საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი • სტუდენტური აქტივობები - სასწავლო პრაქტიკის, ღონისძიებათა ორგანიზების - საწარმოო პრაქტიკის ინსტრუქტორი
  • 08/02/1952
  • imerturi@yahoo.com
განათლება:
1968 -1972  წ.წ. - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგი, ფიზიკა მათემატიკის ფაკულტეტი
სამუშაო გამოცდილება: 
2014 წ - დღემდე - ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია  ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილების უფროსი;
2007-2009 წ.წ. იმერეთის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის უფროსი;
1997 – 2009 წ.წ. საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი
1991-1997 წ.წ. ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორი
1989 – 1991 წ.წ. ქუთაისის საქალაქო საბჭოს აღმასკომის კულტურის სამმართველოს უფროსი
ნაშრომები, პუბლიკაციები
ქუთაისში ტურიზმის განვითარების უახლესი ხედვა და სამოქმედო პროგრამა, სექტემბერი / 2014  - მსოფლიო ტურიტული ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქუთაისში 10 წლიანი პროგრამის ძირითადი მიმართულებები;
ევროპის საგრანტო კავშირი „ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, აპრილი / 2011 - საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ დამუშაებული სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ტურისტული ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებს ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების საქმეში; 
ქუთაისში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის, მარტი / 2010  - ახალი რეალობიდან გამომდინარე ქუთაისში ტურიზმის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და არსებული პრობლემების გადაჭრის გზები მარკეტინგული სტრატეგია;
თურქულ ენაზე გამოცემული „იმერეთში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია“  სტრატეგია, სექტემბერი / 1998   - იმერეთში არსებული ტურიტული რესურსები და სტრატეგიული მიმართულებები;
ქუთაისში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია თურქეთი განვითარების სააგენტოს(ტიკა) ეგიდით თურქულ ენაზე, დეკემბერი / 1998  - იმერეთში ტურიზმის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და არსებული პრობლემები;
იმერეთში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, ოქტომბერი / 1997  - იმერეთში რაიონებსა და ქალაქებში ტურიზმის განვითარების მიმართულებები და მათი განვითარების ძირითადი მეთოდი. 
 

კონსტანტინე  ჭარხალაშვილი