ანა დოლიძე

  • კბილის და კბილთმწკრივების მორფოლოგიის, საღეჭი აპარატის თანდაყოლილი და შეძენილი დეფექტებს და დეფორმაციების, პირის ღრუს ანატომია და ფიზიოლოგიის, მოდელი, თანდაყოლილი და შეძენილი დეფექტების ცვილით მოდდელირების პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 05/06/1990
  • aanniieettaa@mail.ru
2007 წელს დავამთავრე ქუთაისის 23-ე საჯარო სკოლა. 2008 წელს ჩავაბარე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე, სპეციალობა სტომატოლოგიაზე.
2013 წელ დავასრულე ბაკალავრიატი. მომენიჭა დიპლომირებული სტომატოლოგიის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად ვარ რეზიდენტი ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიის ცენტრში. 
ტრეინინგები: 
2014 წელი - სამეცნიერო - პრაქტიკული კონერენცია - მონაწილე;
2014 წელი - ოლიმპიადა კბილების მხატვრულ რესტავრაციასა და ენდოდონტიაში;
2014 წელი - საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია - ახალი ხედვა სტომატოლოგიაში;
2012 წელი - ქუთაისი - თანამედროვე ხედვა კლინიკურ სტომატოლოგიაში - რადიქსი;
2011 წელი - რადიქსი, საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი;
2012 წელი - ბათუმი, საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი;
2012 წელი - თბილისი - რადიქსი, საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი.
 

ანა  დოლიძე